2. หลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง”
Advanced Logistics and Supply Chain Management จำนวน 4 Modules

Module 2.1 Supply Chain Risk Management 
ผู้สอน : ดร.วาทิน เฉลิมดําริชัย
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 3 มิ.ย. 60 วันที่ 4 มิ.ย. 60

9.00-12.00 น.  

Understand about the importance of Managing risks in today's supply chain


Supply chain risk management strategies
   

13.00-16.00 น.
 

Supply chain risk identification
Supply chain risk assessment
Workshop


Supply chain risk management case studies
Workshop

ราคาปกติ 12,000 บาท สำนักโลจิสติกส์สนับสนุนทุนการอบรม ผู้อบรมจ่ายเพียง 4,900 บาท   


Module 2.2 Sustainable Supply Chain Management 
ผู้สอน : ดร.วัชรพล สุขโหตุ
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 10 มิ.ย. 60 วันที่ 11 มิ.ย. 60

9.00-12.00 น.  

Strategies for Managing Supply Chains
The definition of Sustainable Supply Chain Management


Responsible Supply Chain Management
Responsible purchasing
   

13.00-16.00 น.
 

Green Supply Chain Management
Green Logistics
Green Procurement


Sustainability practices in Supply Chains
Workshop

ราคาปกติ 12,000 บาท สำนักโลจิสติกส์สนับสนุนทุนการอบรม ผู้อบรมจ่ายเพียง 4,900 บาท   

 

Module 2.3 Global Logistics and Supply Chain Management 
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P และ ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 17 มิ.ย. 60 วันที่ 18 มิ.ย. 60

9.00-12.00 น.  

Understand about the importance
of Global Supply Chain
Establishing a Global Supply Chain Strategy


Managing Market Channels in
Global Supply Chains
   

13.00-16.00 น.
 

Leveraging Logistics in Global Supply Chains
Purchasing in Global Supply Chains


Managing Global Supply Chains Case Studies
Workshop

ราคาปกติ 12,000 บาท สำนักโลจิสติกส์สนับสนุนทุนการอบรม ผู้อบรมจ่ายเพียง 4,900 บาท  


Module 2.4 Logistics Cost Analysis 
ผู้สอน : ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 1 ก.ค. 60 วันที่  2 ก.ค. 60

9.00-12.00 น.  

Understand the structure of Logistics Cost


Activities Based Costing
Logistics cost performance measurement
   

13.00-16.00 น.
 

Transportation cost management
Inventory cost management


Logistics Cost Reduction Case Studies
Workshop

ราคาปกติ 12,000 บาท สำนักโลจิสติกส์สนับสนุนทุนการอบรม ผู้อบรมจ่ายเพียง 4,900 บาท