วิธีการชำระเงิน

  1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-28813-0
    ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
  2. Scan ใบ Pay-in แล้วส่งมาที่ E-mail : logistics@mail.kmutt.ac.th

หมายเหตุ: การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับ E-mail Pay-in Slip จากผู้สมัคร และทางบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จะยืนยันการรับสมัครของท่านทาง E-mail สำหรับใบเสร็จรับเงินท่านสามารถรับได้ในวันที่อบรม และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมอบรมให้แก่ผู้สมัครที่ไม่เข้าฝึกอบรม

"ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือหน่วยงาน สามารถนำไปลดหย่อนหักภาษีได้ 200%"